QuadrOs 0.1

QuadrOs 0.1

Dmitry Osinovsky – Open Source –
QuadrOs is Tetris and Pentix clone, with
multiplayer capability, smooth graphics, and many
customizable options.

Tổng quan

QuadrOs là một Open Source phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Dmitry Osinovsky.

Phiên bản mới nhất của QuadrOs là 0.1, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

QuadrOs đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

QuadrOs Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho QuadrOs!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản