QuadrOs 0.1

QuadrOs 0.1

Dmitry Osinovsky - Open Source
QuadrOs is Tetris and Pentix clone, with
multiplayer capability, smooth graphics, and many
customizable options.

Tổng quan

QuadrOs là một Open Source phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Dmitry Osinovsky.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của QuadrOs là 0.1, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 0.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

QuadrOs yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

QuadrOs Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho QuadrOs!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có QuadrOs cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản